اعضایی کمیته ورزشی ماهیگیری استان همدان
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٧   کلمات کلیدی: ماهیگیری

سمیه همتی رییس کمیته ماهیگیری

 رضاسیستانی نایب رییس

بهزاد همتی روایط عمومی کمیته ماهیگیری

سید علی کمونه دبیر و مسئول مسابقات کمیته ماهیگیری

علی الهی مسئول برگزاری اردو و مسابقات