اعضایی جدید کمیته ماهیگیری
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٧   کلمات کلیدی: ماهیگیری ،ورزش ،کمیته ورزشی

جناب آقای سیستانی طی حکمی از طرف هیئت ورزشهای همگانی و کمیته ورزشه ماهیگیری به عنوان نایب رییس کمیته ماهیگیری استان همدان منصوب گردیدد

رییس هیئت همگانی :جناب اقای هادی سبزواری

رییس کمیته ماهیگیری:سرکار خانم سمیه همتی

نایب رییس کمیته :اقای رضا سیستانی.