اعضایی کمیته ورزشی ماهیگیری استان همدان

سمیه همتی رییس کمیته ماهیگیری  رضاسیستانی نایب رییس بهزاد همتی روایط عمومی کمیته ماهیگیری سید علی کمونه دبیر و مسئول مسابقات کمیته ماهیگیری علی الهی مسئول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
اسفند 91
2 پست
دی 90
2 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
2 پست