شرح وظایف کمیته ورزش ماهیگیری استان همدان

الف - ورزشی :در بخش ورزشی هدف برگزاری مسابقه وتفریح سالم و زور آزمایی جسمی وذهنی و مانور اندوخته ها و دانسته ها، برد باخت و تجربه است برگزاری مسابقه بین دو تیم، دو شهر، غیره....... جسم روحی سالم با نشاط در محیط ورزشی هدف میباشد

ب - علمی :در بخش علمی پا فراتر میگزاریم این بار فقط ورزش سیراب کننده نیست به همین دلیل باید بار دانسته ها را بیشتر کرد ازاین رو به بن ریشه ورزش ماهیگیری برمیگردیم که از کجا و چگونه بوجود امده است به نحوه پرورش ماهی که هم تکمیل کنندو منبع درآمد است شاخه دیگر از کمیته ماهیگیری پروزش ماهیان سرد آبی و گرم آبی و همچنین ماهیان زینتی وهر نوع آموزشی دربخش آبزیان را شامل میشود

ج - فرهنگی :در بخش فرهنگی جشنواره ها همایش ها  تبلیغ و ترویج ماهی و ماهیگیری ونحوه طبخ درست آبزیان است که به صورت آموزش باهمکاری اداره شیلات استان است که قسمتی از فعالیتهای کمیته را به خود اختصاص داده است . 

مکانهای طبیعی و غیر طبیعی  صید ماهی در استان همدان

1-    سد خاکی سرخ آباد  واقع در روستای سرخ آباد همدان (مجوز از آب منطقه استان داری ماهی گپورعلف خوار و قزل )

2-     سد  خاکی مبارک اباد واقع در شهرستان کبودراهنگ  (مولد ماهی رها شده کپور وحشی -آمور -بیگ هد-قزل)

3-      سد شیرین سو واقع درشهرستان  کبودراهنگ بخش شیرین سو (دارای مولد ماهی رها شده قزل- آمور- کپور -سر گنده)

4-    رودخانه حاجی آباد واقع در روستای حاجی آباد از توابع شهرستان ملایر(طبیعی زرد پر گپور و آمور وحشی)

5-     رودخانه بابا گور گور واقع در روستای از تابع شهرستان اسد اباد(زرد پر گپور طلایی مجوز از اداره آب منطقه طبیعی)

6-   آبگیر پهن بور واقع در روستای پهن بور از توابع شهر صالح آباد(زرد پر قزل خال قرمز و هرزه ماهی )

7-   قنات حسن قشلاق واقع در روستای حسن قشلاق توابع بخش گل تپه(غیره طبیعی و خصوصی ماهی قزل آلا )

8-  آبگیر آق سو واقع در روستای آلان از توابع بخش گل تپه(گپور و ماهی هرزه)

9-   سد اکباتان در استان همدان (عیر طبیعی و با مجوز ار اداره آب منطقه و محیط زیست )

10-  استخر عباس آباد در استان همدان (عیر طبیعی و با مجوز ار اداره آب منطقه و شرکت علیصدرماهیان پرورشی )

11- رو دخانه داش باخ واقع در روستای دینگله کهریز استان همدان (طبیعی ماهی زرد پر )

12-      آبگیر کوهر واقع در روستای سلیمان آباد شهرستان بهار (ماهی زرد پر )

13-     دریاچه کوثر واقع در شهرستان ملایر(دارای مجوز از شهرداری  غیر طبیعی ماهی کپور- قزل )

14-    ابگیر تیرسلمان  واقع در تیرسلمان اسداباد(زرد پر- نمونه کمیاب ماهی سونگ که در اواخرسال1380در ان منطقه دیده شده است

پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی

اهدافی که کمیته ماهیگیری استان همدان دنبال میکند این است که یک ماهیگیری علاوه بر صید ماهی باید آشنای کامل پرورش و سیستم رشد آبزیان داشته باشدیکی دیگر از فعالیتهای کمیته ورزش ماهیگیری در بخش آموزش و ترویج  جهت بالا بردن سطح علمی و آگاهی ورزشکاران ورزش ماهیگیری و صیادان به نحوه پرورش آبزیان است که  به سه بخش  الف - ماهیان سر آبی ب- ماهیان گرم آبی  ج- ماهیان زینتی تقسیم شده

الف - ماهیان سرد آبی

ماهیان سردابی به دو بخش ماهی قزل خال قرمز و قزل رنگین کمان تقسیم شده اند ودر استخرهای سیمانی به عمق 2متر با جریان آب پرورش داده میشود به اینصورت که استخر پرورشی دارای دریچه های ورودی آب و خروجی آب است وکه نقش سیتم امواج مصنوعی و یا لبریزی آب را ایفا میکند

ب- ماهیان گرم آبی

ماهیان گرم آبی شامل گپور ماهی - آمور ماهی - فیتوفاک- سرگنده است که در استخر های خاکی و آبهای راکت پرورش داده میشود که طی طول پرورش آب استخر تعویض نمیشود

ج- ماهیان زینتی

شامل انواع فراوان ماهیان کوچک زیبا است که هر کدام با دما وشرایط خاص خود پرورش داده میشود و استفاده تزیینی دارد وپرورش این دسته از ماهیان آرامش خاصی به پرورش دهنده میدهد

 

آشنایی با ماهیان


ماهیانی که در آبهای شیرین ایران زندگی می کنند گونه های مختلفی دارند و با توجه به اقلیم این گونه ماهیان در جاهایی زندگی می کنند که با خصوصیات زیستی آنها مطابقت داشته .

اکوسیستم بعضی از آبها طوری است که چند گونه مختلف ماهی می تواند در یک جا زندگی کنند به عنوان مثال ماهی گپور و ماهی آمور میتوانند در یک جا با هم زندگی کنند  چون سیستم بدن این دو ماهی برای آب ساکن همراه با گیاهان آبزی ساخته  شده است .

اکثر ماهیان با قلاب قابل صید هستند و فقط باید صید آنها را یاد گرفت چون هر نوعی از ماهیان به یک روش با قلاب صید میشود .

به برخی از ماهیان که با قلاب صید میشود اشاره میکنیم

 

1- ماهی کپور             ماهی آمور                                ماهی شیربت

4-ماهی سونگ            ماهی ترنج                               ماهی اسبله

7- قزل الا                   اردک ماهی                              عروس ماهی

0- شیر ماهی               ماهی رنگول                             ماهی زردک

13-ماهی صوفی          ماهی سیم                             ماهی کولی

16 ماهی فیتوفاک        ماهی سفید                          ماهی زرد پر

قوانین ومقررات ورزش ماهیگیری

ماهیگیری ورزشی .تنها خارج کردن ماهی از اب نیست چرا که اسانتری نیز وجود دارد انچه ماهیگیری را ورزشی مفرح ودلنشین می سازد شناخت حیات وحش و حفظ ارزشها گام برداشته وموجبات نابودی محیط زیست بشر فراهم می سازد انچه مسلم است بشر در طول حیات از ماهی بعنوان منبع غذایی سهل الوصول جهت تغذیه می جسته در ادوار بسیاردور بشراز نیزهای استخوانی که برنوک چوب صاف وبلندی قرار می گرفته به عنوان وسیله ای برای صید ماهی استفاده می شد که به تریج توانست قلاب های از استخوان بسازد و آن در میان طعمه غذایی مخفی کند وبه آب بیاندازد تا از بلعیده شدن توسط ماهی آنرا از اب خارج نمایند.

اهمیت و دلایل جذابیت ورزش ماهیگیری

1-ماهیگیری به دلیل ارتباط مستقیم با اب باعث آرامش روح وروان انسان میگردد.

2- تنوع وهیجان این رشته بدلیل .تنوع فوق العاده مناطق مناسب ماهیگیری.تعداد روشهای ماهیگیری وگوناگونی انواع ماهی فصل گرفتن آنها ازاین فعالیت یک رشته میسازد.

جنبه همگانی بودن این ورزش

1-    عدم محدودیت سنی .نوجوانان .جوانان -بزرگسالان کهنسالان

2-   عدم داشتن محمدودیت جنسی .مرد .زن

3-  داشتن پوشش مناسبت و اجتماعی

4-  عدم نیاز به سالن وتجهیزات ورزشی سرپوشیده که ساخت ان ه منابع مالی فراوان نیاز باشد.منابع طبیعی آبی .رودخانه ها .دریاچه ها .سدها .و ابگیرها.و.......

5-  عدم نیاز به شرایط ویزه جسمانی وعدم محدودیت قد وزن حتی معلولین و جانبازان نیزبه راحتی میتواند به این ورزش بپردازند

6-    عدم نیاز به لوازم و تجهیزات گران قیمت

7-   هم سو بودن با قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

مسابقات و نحوه مدال آوری این ورزش

در مسابقات ورزشی ماهیگیری انتخابات نفرات اول دوم  سوم با توجه به ویژگی های منطقه وگونه ماهیان منطقه ای که مشابه در آن انجام میشود متفاوت میباشد همچنین موارد خاص از جمله گرفتن ماهیان منحصر فرد و ......

مشخصات نمودن نفرات برتر در مسابقات و جشنواره ها

1-                طول یک ماهی

2-               طول کل ماهیان گرفته شده

3-               وزن یک ماهی

4-               وزن کل ماهیان گرفته شده

5-               تعداد ماهی

6-               زمان ماهیگیری

7-               اولین ورزشکاری که موفق به گرفتن ماهی شده باشد/

8-              ورزشکاری در مدت زمان کوتاهی تعداد بیشتری ماهی صید کرده باشد .

برای انجام مسابقات در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است

1.                   نوع مسابقه رودخانه . دریاچه. دریا . ترولینگ/ماهیگیری با قایق/

2.                  لباس و پوشش ورزشکار.کفش ورزشی یا چکمه ، لباس جلیقه و نصف شماره در پشت وروی لباس

               مکان  :جهت برگزا ری هر مسابقه به حداقل مسافت رود خانه هر25تا300متر- دریاچه هر30تا نفر500متر- دریا هر 40متر ترولینگ فاصله هر قایق 30متر مسافت های اعلام شده برای حداقل نفرات میباشد.

 زمان :باب رودخانه 4ساعت -دریاچه 6ساعت-ترولینگ 3ساعت

 داوری:جهت امرقضاوت درهر مسابقه سرداور - داور- کمیته فنی حضورداشته باشد.

 وسیله ابزاریاوسیله ماهیگیری درهربخش - رودخانه - دریاچه- دریا- ترولینگ مطابق قانون همان مسابقهاست.

طعمه:طعمه های مصنوعی درکلیه رقابتها بلاع مانع است واستفاده ازطعمه ها طبیعی وترکیبی طبق مقررات مشابه ست .

آشنایی با وسایل ورزش ماهیگیری

برای صید ماهی  نیاز به وسابل ماهیگیری میباشد قبل از صید با نحوه استفاده از قلاب یا تور آشنا شد

1-چوب2 -چرخ3 - نخ 4- هرز گرد5- قلاب6 -وزنه 7-شناور8 -گره 9- ریسه

انواع چوبهای ماهیگیری

باپشه- چوبهای کاسی(اسبینینگ)- چوبهای کاسبی (بدون حلقه)- چوبهای چندتکه- چوبهای دریای نیمه سنگین - چوبهای قایقی سنگین 

1- چوپ

چوپ یکی از مهمترین وسیله های ماهیگیری است و چندین سال است که چوپ جای نخ و قلاب های دستی را گرفته است

چوپ انواع مختلفی دارد که هر کدام در مکانهای بخصوصی مورد استفاده قرار میگرند .

چوپ ماهیگیری از لحاظ کاربردی و شکل واندازه به چهار دسته تقسیم میشود

الف - جوپ کاسنی بسیار سبک و تکه آن نازک و بدون حلقه با مقداری نخ به سر بسته میشود وبه روش رو آبی برای صید ماهی کوچک مانند عروس ماهی,ماهی کولی ,وزردک استفاده میشود

ب- چوپ دو تکه این چوپ به دو تکه بسیار نرم و انعطاف پذیر است برای لانسه کشی با حشره جهت صید ماهی قزل الا استفاده میشود

ج-چوپ سبک طول این چوپ از 60/1متر تا 70/2متر است این چوپ ها اغلب شش تکه هستند و جهت پرتاب قلاب به فواصل  نزدیک استفاده میشود و مخصوص ماهیان مثل گپور و تذنج  است این چوپ بسیار مناسب است

د-چوپ سنگین چوبی اغلب سنگین و هشت تکه است و طول این چوپ ها از 3 مترتا 50/5 متر است  و برای پرتاب قلاب به مسافت های دور استفاده میشود ماهی بزرگ مانند سونگ , شیربت و ماهی اسبله استفاده میشود

چوبهای ماهیگیری از جنس فایبر گلاس بسیار سبک هستند و انعطاف خیلی زیادی دارند و بسیار خوش دست هستند و نوع دیگری از جنس کربن و خشک است و انعطاف کمتری دارد

انواع چرخ های ماهیگیری

چرخ ماهیگیری وسیله است جهت جمع کردن نخ که به چوب ماهیگیری متصل مشود

1- چرخ معمولی چرخ های فیکس اسبول - چرخ های بیت کاسنینگ - چرخ های مخصوص پشه - چرخ های مولتی بلی یر2- چرخ لانسه کشی

الف- چرخ لانسه کشی :این نوع چرخ بسیار ساده است وبه کلاف نخ شباهت دارد وفقط میتواند نخ را جمع کند وبرای پرتاب باید نخ رابادست کشید وبعد پرتاب کرد ومخصوص صید ماهی قزا آلا است که به چوب دوتکه متصل میشودروی این چرخ نخ مخصوص پشه کلفت وسبک است .

ب - چرخ معمولی: انواع مختلفی دارند که جنس انان بیشتر چدن و پلاستیک است واجزای ان شامل :بدنه-پایه- دسته-قرقره-فنرکمانی- کلاجوخلاص کن است

انواع نخهای ماهیگیری

یکی از مهمترین اجزامیباشدجهت صید هرنوع ماهی از نخ بخصوصی استفاده میشودمعمولانخهای شماره 30الی 45دارای انعطاف بیشتری هستندونخهای 50الی 100محکم وخشک هستند

نخ لیدر- نخ مونوفیلامنت - نخ تافته یابراید- نخ پشه - نخهای سیم بکسلی -

انواع قلاب های ماهیگیری

قلابهای پایه کوتاه وپایه بلند که این قلاب میتوانند یک شاخه وسه شاخه باشند. - قلاب های بدون سوراخ

انواع شناورهای ماهیگیری

شناور جسمی است که روی سطح اب می ایستدوبرای ماهیان کوچک شناور کوجک وبرای صید ماهیان بزرگ شناور بزرگ استفاده میشود

شناورگرد- شناورمیله ای- شناورمخصوص پشه (فلوتر)

انواع هرزه گردهای ماهیگیری

هرزه گردیک رابط است بین نخ اصلی که از چرخ می ایدقلاب ریسه وسرب به ان متصل میشودومانع تابیده شدن نخ میشود

هرزه گردبشکه ای- هرزه گردبلبرنگی - هرزه گردسه راهی

انواع وزنه ها

وزنه های فلزی که بیشتر از جنس سرب ساخته شده وجهت متعادل کردن نخ وهمینطور برای پرتاب قلاب به مسافتهای دور ونزدیک استفاده میشود.

وزنه ساچمه ای کوچک وبزرگ - وزنه گرد-وزنه مخروطی زیر آبی -وزنه بادزن

 

طبخ آبزیان

آمار و اطلاعات بدست آمده در بحث ورزش ماهیگیری و پرورش ماهی و تغذیه ماهی کشور ایران پائین ترین رتبه را در سطح جهان به خود اختصاص داده است از این رو     یکی دیگر از فعالیتهای فرهنگی کمیته ماهیگیری استان آشنایی و ترویج طبخ ماهی در جامعه است بیشتر افراد از بوی بد ماهی و ناآشنا بودن به بحوه طبخ ماهی از خوردن وصید ماهی بیزارند از این رو انجمن ماهیگیری در سراسر کشور با همکاری جهاد کشاورزی (شیلات )از سال 83شروع به ترویج  تغذیه ماهی در بین مردم کرده علاوه بر آموزش فنون ماهیگیری و پرورش ماهی در کنار آن به نحوه طبخ نیز اشاره میشود .

  تهیه و تالیف: سمیه همتی

رییس کمیته ماهیگیری استان همدان

/ 2 نظر / 493 بازدید
میلاد

سلام خیلی خشحالم که حالا ماهیگیرهای همدانی هم میتونن اطلاعات خودشونو به اشتراک بزارن میخاستم بدونم این مکان های ماهیگیری در استان که معرفی کردید اطلاعاتش جدیده؟ یعنی الان در حال حاضر این رودخونه ها ماهی دارن یا نه؟ .....ممنون

mava

با سلام و خسته نباشید ممنونم که زحمت کشیدید و این سایت را راه اندازی کردین . ما نیز مثل اکثر مردم علاقه مند به ماهیگیری هستیم ولی تو همدان به جایی نرسیدیدم اگر بشه راهنمایی کنید کدام مکان یا سد یا آبگیر برای چه فصلی مناسب و مجوزشو چگونه بگیریم ممنون میشیم